gideon shelach : 29 May 2013
חודש ימים טילנו במיאנמר עם מוטו סוארש. הידע הנרחב (בכלל זה השפה האנגלית), נסיונו הרב והכרתו את השטח ואת מגוון נותני השירות לתיירים עשו את סיורנו במיאנמר למרתק ומהנה.אנחנו מקווים כי בינתיים גם עלה בידו לשדרג את הרכב שלו לכזה שיש לו גם מזגן. נסו אותו. שווה, שווה.


admin : 28 May 2013
Welcome


Your your Opinion